Historicky VIII. modelárske stretnutie, tentokrát na Sebechleboch

Ďalší rok utiekol ako voda a znovu je čas na naše každoročné modelárske stretnutie kamarátov modelárov a ich rodín. Tentokrát pod našou taktovkou. Zvolili sme región, ktorý nám nebol známy, konkrétne obec Sebechleby. Pôvodne sme chceli Starú Horu, ale nakoľko nebolo voľné ubytovanie, tak Chata Sebechleby padla vhod svojou neďalekou…