Funkčný model ohniska

Funkčný model ohniska post thumbnail image

Vždy som chcel model ohniska, ktorý by naozaj “fungoval”. Myslím tým, nie že by to naozaj horelo, ale imitácia ohňa pomocou oranžových smd led diód. Toto sa dá veľmi pekne vyhotoviť pomocou Arduina a funkcie PWM. 

Kvôli flexibilite napájania som do schémy zahrnul aj usmerňovací diódový mostík, napätie som odfiltroval kondenzátormi a zostabilizoval na 5V stabilizátorom L7805. Toto napätie je vhodné pre arduino, ktoré taktiež napája led diódy cez rezistory. Schéma je dosť jednoduchá, zvládne ju každý trošku zručný modelár, ktorý chce ohnisko na svojom koľajisku.

Tu nájdete program pre funkčnosť zapojenia:

int jas1 = 0;
int jas2 = 0;
int jas3 = 0;
int ohen1 = 9;
int ohen2 = 10;
int ohen3 = 11;

void setup (){
pinMode (ohen1,OUTPUT);
pinMode (ohen2,OUTPUT);
pinMode (ohen3,OUTPUT);
}

void loop (){
jas1 = random(255);
jas2 = random(255);
jas3 = random(255);
analogWrite (ohen1, jas1);
analogWrite (ohen2, jas2);
analogWrite (ohen3, jas3);
delay (100);
}

Ja som použil Adruino Mini Pro, ktoré je dostatočne malinké na schovanie do koľajiska. Digitálne piny (ohen1, ohen2 a ohen3) môžete aj zmeniť, ale je nutné použiť tie, ktoré umožňujú PWM funkciu. Vtedy ich nezapíname pomocou príkazu digitalWrite (0/1) ale pomocou analogWrite (0-255). PWM nám tým pádom umožňuje plynulú reguláciu výstupu a s použitím funkcie random (náhodná hodnota) nám to pekne znázorní plápolajúcu pahrebu. 

Celkovo je to jednoduché ale výsledný efekt je nádherný. 

Marek Duda

Podobné články