Marek-Vlaky.eu Modelovanie,Trať mládeže H0 Baňa na zlato a striebro H0

Baňa na zlato a striebro H0

Baňa na zlato a striebro H0 post thumbnail image

Keďže neoddeliteľnou súčasťou histórie Bansko-Štiavnického regiónu je ťažba rúd drahých kovov ako hlavne striebra a zlata, rozhodol som sa, že moje budúce koľajisko sa určite bez kúsku tejto histórie nezaobíde. Preto som v rámci vypĺňania času voľna počas sviatkov strávil veľa času hlavne modelovaním modulu s baňou na striebro a zlato, ktorý potom vložím a zapracujem do celku.

Modul je na jednej platni 5cm hrubého polystyrénu s rozmermi 100×50 cm. Budovy a samotné štôlne bane sú osvetlené, ako aj veža ťažnej šachty. Koľajnice som nepoužil originál H0e, nakoľko som nechcel investovať zbytočne veľa peňazí do tohto modulu, preto som použil N-kové koľajnice, ktoré majú rovnaký rozchod. Pražce aj tak takmer nie je vidieť pod štrkom a nánosmi hliny. Aj keď to nie je viditeľné (a nie je to veľmi realistické), okruh je spojený vo vnútry a tvorí slučku. Je to z dôvodu, lebo plánujem urobiť funkčný model banského vlaku s lokomotívou DH70, ktorá sa v tomto regióne nielen používala, ale neďaleko Banskej Štiavnice, v Hliníku nad Hronom, aj vyrábala.

Myslím, že sa nebudem zbytočne veľa rozpisovať, viac povedia určite fotografie, takže ďakujem za prečítanie krátkeho článku a príjemné pozeranie fotogalérie. Týmto je oficiálne zahájená stavba Trate mládeže v mierke H0.

Marek Duda

Podobné články