Pulzné ovládanie jazdy analógového vlaku po druhé

Pred nejakým časom som uverejnil článok o pulznom ovládači pre analógové koľajiská. Tento ovládač je citlivý, dá sa s ním simulovať plynulý rozbeh či už ľahkého alebo ťažkého vlaku ako aj rovnako plynulé brzdenie. Pri tomto ovládači sa ale prejavila jedna chyba. A to konkrétne osvetlenie lokomotív, ktoré menia svetlo podľa smeru jazdy, totiž svietili vždy všetky led diódy nezávisle od smeru jazdy. Toto bolo spôsobené, ako zistil kamarát a autor nového riešenia Jaro (autor schémy aj programu), mostíkom L293D, ktorý dáva pulzy aj do kladného a aj záporného pólu. Preto prišiel na svet s novým, podobným riešením. Mostík nahradil tranzistorom, ktorý pulzuje iba voči zemi. Kladný pól je teda stálych 12V.

Navyše celý ovládač vylepšil použitím LCD displeja so sériovým prenosom informácií a taktiež rýchlosť vlaku a iné funkcie môžu byť riadené pomocou jediného ovládacieho prvku – digitálneho enkódera, ktorý sa dá na ebay.com k arduinu dokúpiť. Schéma je na konci článku, sem ešte pridávam program:

 

#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include “OneButton.h”
#include <Encoder.h>
OneButton button(A2, true);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Encoder myEnc(A0, A1);

unsigned long previousMillis = 0;
long position = 0;
int smer_Pin = 5 ;
int pwm_Pin = 6;
int oneskorenie_Pin = A7;
int encoder = 0;
int smer = LOW;
int rychlost_1;
int rychlost_2 = 0;
int oneskorenie_1;
int oneskorenie_2;

// obrazky vlakov
byte right1[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01111,
  0b00011,
  0b00011
};
byte right2[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b00000,
  0b11111,
  0b01101,
  0b01101
};
byte right3[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b00001,
  0b11111,
  0b10110,
  0b10110
};
byte right4[8] = {
  0b00000,
  0b11000,
  0b11000,
  0b11100,
  0b00100,
  0b11100,
  0b11010,
  0b11001
};
byte left1[8] = {
  0b00000,
  0b00011,
  0b00011,
  0b00111,
  0b00100,
  0b00111,
  0b01011,
  0b10011
};
byte left2[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b10000,
  0b11111,
  0b01101,
  0b01101
};
byte left3[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b00000,
  0b11111,
  0b10110,
  0b10110
};
byte left4[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b11111,
  0b10010,
  0b10010,
  0b11110,
  0b11000,
  0b11000
};

void setup(){
  button.attachClick(click);
  button.attachDuringLongPress(longPress);
  button.attachDoubleClick(doubleclick);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(smer_Pin, OUTPUT);
  pinMode(pwm_Pin, OUTPUT);

  lcd.createChar(0, right1);
  lcd.createChar(1, right2);
  lcd.createChar(2, right3);
  lcd.createChar(3, right4);  
  lcd.createChar(4, left1);
  lcd.createChar(5, left2);
  lcd.createChar(6, left3);
  lcd.createChar(7, left4);
}

void loop(){
button.tick();
oneskorenie_1 = analogRead(oneskorenie_Pin);

  long Pos = myEnc.read();
  long newPos = Pos/4;
  if (newPos != position){
  if(newPos < position){
    encoder–;
}
  if(newPos > position){
    encoder++;
}
    position = newPos;
}
    if (encoder < 0) encoder = 0;
    if (encoder > 40) encoder = 40;

rychlost_1 = map(encoder, 0, 40, 0, 255);
oneskorenie_2 = map(oneskorenie_1, 0, 1023, 0, 160);

  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis – previousMillis > oneskorenie_2){
      previousMillis = currentMillis;
  if (rychlost_1 < rychlost_2) rychlost_2–;
  if (rychlost_1 > rychlost_2) rychlost_2++;
  if (rychlost_2 < 0) rychlost_2 = 0;
  if (rychlost_2 > 255) rychlost_2 = 255;
}

analogWrite (pwm_Pin, rychlost_2);

if (smer == LOW){
digitalWrite(smer_Pin, LOW);
}
if (smer == HIGH){
digitalWrite(smer_Pin, HIGH);  
}

// displej
if(rychlost_1 >= 0 && rychlost_1 < 10){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(”  “);
   lcd.print(rychlost_1);
}
if(rychlost_1 >= 10 && rychlost_1 < 100){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(” “);
   lcd.print(rychlost_1);
}
if(rychlost_1 >= 100 && rychlost_1 < 1000){
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print(rychlost_1);
}
if(rychlost_2 >= 0 && rychlost_2 < 10){
   lcd.setCursor(9, 0);
   lcd.print(”  “);
   lcd.print(rychlost_2);
}
if(rychlost_2 >= 10 && rychlost_2 < 100){
   lcd.setCursor(9, 0);
   lcd.print(” “);
   lcd.print(rychlost_2);
}
if(rychlost_2 >= 100 && rychlost_2 < 1000){
   lcd.setCursor(9, 0);
   lcd.print(rychlost_2);
}
   lcd.setCursor(12, 0);
   lcd.print(“/”);
if(oneskorenie_2 >= 0 && oneskorenie_2 < 10){
   lcd.setCursor(13, 0);
   lcd.print(”  “);
   lcd.print(oneskorenie_2);
}
if(oneskorenie_2 >= 10 && oneskorenie_2 < 100){
   lcd.setCursor(13, 0);
   lcd.print(” “);
   lcd.print(oneskorenie_2);
}
if(oneskorenie_2 >= 100 && oneskorenie_2 < 1000){
   lcd.setCursor(13, 0);
   lcd.print(oneskorenie_2);
}

    if (smer == LOW){
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.write(byte(0));
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.write(byte(1));
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.write(byte(2));
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.write(byte(3));
}
    if (smer == HIGH){
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.write(byte(4));
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.write(byte(5));
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.write(byte(6));
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.write(byte(7));
}
}

void click(){
  if(rychlost_2 == 0){
  smer = !smer;
}
}

void doubleclick(){
  encoder = 0;
}

 void longPress(){
  encoder = 0;
  rychlost_2 = 0;
}

 

V programe je aj jednoduché grafické vykresľovanie smeru jazdy, ktoré sa prepína podľa skutočného smeru jazdy vlaku. Program nebudem veľmi rozpisovať, myslím, že je celkom prehľadný a každý, trochu skúsenejší modelár-elektrotechnik si s tým poradí.

Za skvelé spracovanie schémy a programu ako aj za novú verziu pre ovládač ďakujem kamarátovi a modelárovi Jarovi zo Žarnovice, veľmi si mi pomohol.

Marek Duda, Jaroslav Koteleš